09.02.2016

Đứng ở nơi cao, ngồi ở đất bằng, đi nơi rộng rãi; giữ tâm thượng đẳng, hết duyên trung đẳng, hưởng phúc hạ đẳng. Hắn không tin vào tất cả những sự rực rỡ trên mạng xã hội. Bởi vì, họ chắc chắn chỉ là những người lớn tội nghiệp, đôi khi không dám thừa nhận nỗi buồn của chính mình. Trong đó bao gồm cả hắn.

25.02.2017

06.01.2016