11.02.2018

Chạy bộ dưới hàng dừa nặng trĩu quả giữa trời giông gió thiệt đau tim. Phải thật đề cao cảnh giác. Mấy bác lớn tuổi k hiểu vì sao có thẳng nhóc vừa chạy vừa ngửa mặt lên trời =))))

27867986_1917166124960884_1487677052197792261_n.jpg

16.02.2018

10.02.2018