24.01.2018

Vừa bước vô Bsmart nói bé nhân viên lấy dùm cái kem con cá. Bé nhân viên lục lục tủ rồi sực nhớ gì đấy. Ngoảnh lên mở tròn mắt nhìn mặt hắn 1s và thẽ thọt hỏi: "Anhhh, cứng hay mềm?" :"<

26992065_1898440930166737_4235646131452401541_n.jpg

07.02.2018

01.12.2017