17.09.2018

Vì miếng cơm manh áo. Phải gắng vượt qua mọi cám dỗ, cắn răng trong từng cú bấm máy. Mỗi khi ánh flash loé lên là bao nhiêu hy vọng về 1 tương lai no ấm chớm thành hình :))

21751939_1765265043484327_2429633125701093182_n.jpg

15.11.2017

10.09.2017