02.08.2017

Rất nhiều thiên tài thường lập dị, người ta thường bỏ qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt mà lập dị đôi khi chỉ là kết quả của quá trình đó. Những kẻ bất tài thường học tập thiên tài bằng cách đảo ngược quá trình ấy, lập dị trước và tin rằng tài năng sẽ xuất hiện ngay sau đó.
- Một người xứ An Nam bạn hắn -

11.09.2017

08.06.2017