18.05.2017

Ngày trước bà chị quen có kể, trước lịch đi khám thai là chị lo lắng bồn chồn vì sợ. Lo này liệu kia, kiêng này cử nọ. Tất cả những gì chị cầu mong, cầu thần khấn phật ngày đêm là nó khoẻ mạnh thôi.

Rồi giờ đây có những người con càng lớn thì càng ngầm đặt nhiều tiêu chuẩn, thông minh, đẹp, giỏi, kiếm nhiều tiền, rạng danh gia đình ... trong khi tất cả mong ước đầu tiên là con họ ra đời mạnh khoẻ như bao đứa trẻ may mắn trên đời này?

Hắn được tự do lựa chọn mọi thứ từ bé đến bây giờ, nó là 1 đặc quyền mà biết bao bạn đồng lứa chẳng thể nào có được. Và cũng chẳng thể bù đắp cho chúng nó được nữa.

26.05.2017

10.05.2017