10.05.2017

Ngày xưa con heo hay đi tắm biển. Thấy con cá đè ra hiếp. Sau đó đẻ ra con cá heo.

Con cá bị con heo hiếp xong lên bờ nằm tắm nắng. Con ngựa đi ngang qua thấy thế là bị hiếp tiếp. Từ đó con cá ngựa ra đời.

Con cá bị con ngựa hiếp xong thì chuyển bãi khác tắm nắng. Lại gặp trúng con voi. Rồi lại có con cá voi.

Ngày xưa con cá mập rất hiền. Nhưng nó hay bị ghẹo là mập nên nó cắn hết mấy con đĩ gọi nó mập. Thế là quen thói đến bây giờ.

Ngày xưa con ngựa đi lang thang trên đồng cỏ. Nó gặp 1 cô gái bán bia ôm cũng đi bắt bướm. Thế là 2 đứa đem lòng yêu nhau. Sinh ra con gì méo biết

18.05.2017

25.02.2017