19.11.2017

Hồi mới đi làm hắn gặp một sếp cao thủ về chuyện đối thoại lương. Lên định kêu lương thấp quá, ổng làm một bài dài: Anh biết lương em như vậy là thấp, so với mặt bằng chung, nhất là so với năng lực của em, công ty đánh giá em rất cao và đang tìm mọi cách để em và các anh em khác có thể có thu nhập xứng đáng hơn...  Nghe hồi đi ra ngoài quên mịa hắn muốn gì.

01.12.2017

15.11.2017