15.11.2017

Hôm qua ăn Texas chicken. 5 bạn nhỏ chắc tầm cấp 3 uống chung 1 cốc nước. Refill liên tục cả chục lần hơn. Làm hắn nhớ hồi nhỏ có bác bán bún bò dễ thương cho refill rau sống đầu hẻm. Bác bán hẻm nhỏ thì đỡ. Mới dọn ra hẻm lớn đc dăm bữa là đành dẹp cái thúng rau refill ngay. Mà đúng không lâu sau bác cũng dẹp tiệm rồi.

19.11.2017

17.09.2018