11.11.2013

Nhiều lúc hắn thức khuya chỉ vì trách nhiệm với công việc hắn đang làm... Haizzz... Giống như hồi cấp 3 thức khuya coi film xxx. Đang coi thì cúp cmn điện. Cái đĩa kẹt bên trong ngồi canh cái máy tới sáng....

01.01.2016